Τηλεϊατρική

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών εργάσθηκα στο εργαστήριο Τηλεϊατρικής που υπάγεται στην έδρα Ιατρικής Φυσικής του Μορφολειτουργικού Τομέα της Ιατρικής σχολής, υπό την εποπτεία του επ. καθηγητή Δ. Σωτηρίου στις παρακάτω δραστηριότητες κατά την περίοδο 1994-1997:

  1. Κατασκευή βάσεως δεδομένων MS-ACCESS για τις ακτινογραφίες που μεταδίδονται στα πλαίσια του προγράμματος Τηλεϊατρικής του Υπουργείου Υγείας μεταξύ του κέντρου Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου Νοσ/μείου Αθηνών και 12 κέντρων Υγείας (Μύρινας Λήμνου, Παροικίας Πάρου, Σκοπέλου, Φηρών Θήρας, Σουφλίου, Δικαίων, Εχίνου, Αμυνταίου, Τσοτυλίου, Θεσπρωτικού, Φιλιατών, Γυθείου) με σκοπό την φιλική προς το χρήστη και εύκολη παρουσίαση των περιστατικών για την αντιμετώπιση των οποίων έχει ζητηθεί βοήθεια Τηλεϊατρικής.
  2. Εκπαίδευση ιατρών Γενικής Ιατρικής ως προς τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου.
  3. Επιμέλεια εργαστηριακών ασκήσεων για τους 2ετείς φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος της Τηλεϊατρικής – Συγγραφή εγχειριδίου εισαγωγικής άσκησης για βάσεις δεδομένων, χρήση MS-Access 2.0
  4. Τον Απρίλιο και τον Αύγουστο του έτους 1995, στα πλαίσια του προγράμματος “VSAT Network for Telematics and Healthcare” εγκατέστησα στο Κέντρο Υγείας Μήλου σύστημα τηλεϊατρικής με το οποίο έγιναν αρκετές αποστολές καρδιογραφημάτων, προς το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Παράλληλα ασχολήθηκα με την εκπαίδευση των ιατρών του Κέντρου Υγείας ως προς τη χρήση του συστήματος Τηλεϊατρικής, καθώς και ως προς τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου.
  5. Εκπαίδευση ιατρών του νοσ/μείου Παίδων “Αγ. Σοφία” στη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου στα πλαίσια του προγράμματος “VSAT Network for Telematics and Healthcare
  6. 6.Κατασκευή λογισμικού “Ηλεκτρονικός Άτλας Περιστατικών Τηλεϊατρικής” το οποίο παρουσιάστηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής τον Μάϊο του 1996. Το λογισμικό συνίσταται στην παρουσίαση είτε δυσδιάγνωστων είτε επειγόντων περιστατικών, για τα οποία έχει ζητηθεί βοήθεια τηλεϊατρικής, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την τηλεϊατρική είναι οι κάτωθι:

  1. Απρίλιος 1995: Κατασκευή – σε συνεργασία με φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Κρήτης- ενός πρωτοκόλλου σύμφωνα με το οποίο είναι εφικτή η εκπαιδευτική συνεργασία 2 ή περισσοτέρων ιατρικών σχολών από απόσταση, με τη χρήση του διαδικτύου.
  2. 1998: Συμμετείχα στην κατασκευή προγράμματος Τηλεϊατρικής το οποίο αποσκοπεί στην ασύρματη μετάδοση ηλεκτροκαρδιογραφήματος από ασθενοφόρο στο Λαϊκό Νοσ/μείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασθενούς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος παρουσιάστηκαν στο TeleMed 97 Conference που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Νοέμβριο του 1997, καθώς και στο 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1998, και δημοσιεύθηκαν στις εξής πηγές:

1. "Journal of Telemedicine & Telecare" Volume 4 Suppl 1, 1998 p.5-7
2. "European Telemedicine 1998-99" pages 111-3         
3. "TeleMedicine Today" magazine, February 1998, page 26.

Χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής στην κλινική πράξη από 7/1999 μέχρι 7/2000 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας υπαίθρου στο άγονο περιφερικό ιατρείο Κατωμερίου στη νήσο Μεγανήσσι του Νομού Λευκάδος.