Εφαρμογές Πληροφορικής

1995 Ηλεκτρονικός άτλας περιστατικών Τηλεϊατρικής

Πρόκειται για λογισμικό που αποσκοπεί στην παρουσίαση είτε δυσδιάγνωστων είτε επειγόντων περιστατικών, για τα οποία έχει ζητηθεί βοήθεια τηλεϊατρικής, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρουσιάστηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής το Μάιο του 1996.

 

1996 Wordbase

 

Ανάπτυξη της παραθυρικής εφαρμογής με το όνομα "Wordbase" για την εταιρεία Proton Labs

Η εφαρμογή αυτή διαθέτει λειτουργίες "τηλεφωνικού καταλόγου" με το επιπλέον προσόν ότι συνεργάζεται με το MS Word έκδοση 6, ως προς τη λειτουργία "Mail merge" για τη δημιουργία επιστολών με αυτόματη αναγνώριση αρσενικών και θηλυκών ονομάτων ώστε να γίνονται με ορθό τρόπο οι προσφωνήσεις του τύπου "Αγαπητέ κύριε....Αγαπητή κυρία..." στην Ελληνική γλώσσα.

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τη χρήση Visual Basic 6 και εκτελείται σε περιβάλλον Windows 3.1, Windows 3.11 και Windows 95

 

 

2002 Τρισδιάστατα αντικείμενα σχεδιαζόμενα σε πραγματικό χρόνο για απεικόνιση σε ιστοσελίδες.

 

Το 2002 η απεικόνιση τρισδιάστατων αντικειμένων σε ιστοσελίδες σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η περιστροφή τους από το χρήστη ήταν εφικτές μόνο με ορισμένα java applets τα οποία αφενός απαιτούσαν εγκατεστημένο το Java Runtime Environment, το οποίο εκείνη την εποχή διέθετε η μειονότητα των υπολογιστών, αφετέρου και πάλι δεν ήταν συμβατά με όλους τους browsers.

Η υλοποίηση μιας διαδικασίας σχεδιασμού τρισδιάστατου αντικειμένου και μεταφοράς της σε ιστοσελίδα έγινε πιο εύκολα εφικτή μέσω του λογισμικού Macromedia Flash το οποίο ήταν εγκατεστημένο στους περισσότερους υπολογιστές και που περιλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις των Windows.

Η μείζονα τεχνική δυσκολία στο εγχείρημα αυτό είναι το γεγονός ότι η γλώσσα προγραμματισμού του Macromedia Flash 5, δεν περιλαμβάνει εντολές που καθιστούν εφικτό το χειρισμό τρισδιάστατων αντικειμένων.

Σε παλαιότερη προσωπική ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε τα εργαλεία και τον κώδικα με τον οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο σε πρόγραμμα όπως το 3D Studio και, με τη χρήση του Macromedia Flash και με το MS Word, να καταλήξει σε ένα flash applet που να σχεδιάζει το αντικείμενο αυτό σε πραγματικό χρόνο.

Παραδείγματα λειτουργίας αυτής της μεθόδου υπάρχουν στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα όπως και εδώ

2006 Λογισμικό για Μονάδα Δοκιμασίας Κοπώσεως, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο"

 

koposisample

 

Πρόκειται για λογισμικό αναλύσεως δεδομένων, αυτοματοποιημένης έκδωσης ιατρικών γνωματεύσεων καθώς και βάσεως δεδομένων ασθενών το οποίο έξυπηρετεί από το 2006 μέχρι και σήμερα τις ανάγκες τις μονάδας δοκιμασίας κοπώσεως του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

 

Μετά από τη διεξαγωγή μιας δοκιμασίας κοπώσεως, η εφαρμογή συλλέγει τα δεδομένα της εξέτασης μέσω δικτύου και σχηματίζει μια "έξυπνη" απάντηση την οποία ο καρδιολόγος μπορεί να συμπληρώσει με στοιχεία (πχ φαρμακευτική αγωγή, τηλέφωνο ασθενούς κλπ). Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία σύνταξης της γνωμάτευσης της δοκιμασίας κοπώσεως, που μέχρι τότε γινόταν χειρόγραφα στο εργαστήριο και απαιτούσε τουλάχιστον 25 λεπτά από το χρόνο του γιατρού, είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται εντός 5 λεπτών. Το κέρδος χρόνου αυτό επέτρεψε την αύξηση του μεγίστου αριθμού δοκιμασιών κόπωσης που μπορούν να εκτελεσθούν στο εργαστήριο αυτό από 10 ημερησίως σε 15.

 Δείγμα γνωμάτευσης δοκιμασίας μπορείτε να δείτε εδώ

Παράλληλα, η βάση δεδομένων των ασθενών επιτρέπει την αναζήτηση πληροφοριών για ερευνητικούς σκοπούς. Για παράδειγμα μπορεί κανείς να αναζητήσει τη λίστα των ασθενών που ήσαν γυναίκες κάτω των 40 ετών με θετική δοκιμασία κοπώσεως και δεν είχαν υπέρταση.

 

 

2007: Medilog  - Λογισμικό διαχείρισης ασθενών για καρδιολογικό ιατρείο

 

medilogtitle

medilog4-copy

 

Πρόκειται για λογισμικό διαχείρισης ασθενών καρδιολογικού ιατρείου.

Κάθε επίσκεψη καταχωρείται ξεχωριστά ώστε να έχει ο καρδιολόγος τη δυνατότητα καταγραφής και αναζήτησης των ευρημάτων από κάθε εξέταση καθώς και των αλλαγών στη φαρμακευτική αγωγή. Για προστασία του ιατρικού απορρήτου, τα δεδομένα κρατώνται καταγεγραμμένα σε κρυπτογραφημένη 128-bit βάση δεδομένων της οποίας η ανάγνωση είναι εφικτή μόνο εάν συνδεθεί στον υπολογιστή η συνοδευτική συσκευή-κλειδί που παρέχεται μαζί με το πρόγραμμα

 

 

 

 

 

 
2008: HRV analyzer

To HRV analyzer είναι λογισμικό που αξιοποιεί τα δεδομένα που προέρχονται από την 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή ("Holter ρυθμού") ώστε να επιτρέπει τη μελέτη της διακύμανσης του R-R διαστήματος. Συγκεκριμένα, από τα δεδομένα που προκύπτουν για τα R-R διαστήματα από την 24ωρη ΗΚΓ καταγραφή, το λογισμικό απαλείφει αυτά τα οποία σχετίζονται με καταστάσεις όπως υπερκοιλιακή ή κοιλιακή εκτακτοσυστολική αρρυθμία και οι φλεβοκομβικές παύσεις.ώστε οι υπολογισμοί να γίνονται μόνο επί R-R φλεβοκομβικού ρυθμού.

 

Το ABPM analyzer αναπτύχθηκε με τη γλώσσα Visual Basic .ΝΕΤ έκδοση 2008 στη μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Α΄ Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ιπποκράτειο"

 

Αποτελέσματα μελέτης στην οποία χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό ανακοινώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2009 στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στην παρουσίαση με τίλο "Nonlinear dynamic analysis of short-term R-R interval time series in patients with Sarcoidosis"


2008: ABPM analyzer

 

abpmaboutscreen

To ABPM analyzer είναι λογισμικό που αξιοποιεί τα δεδομένα που προέρχονται από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης των υπό μελέτη ασθενών υπολογίζοντας μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης.

 

Από τα δεδομένα της καταγραφής κάθε ασθενούς, το ABPM analyzer υπολογίζει περί τις 200 παραμέτρους σχετικές με τη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής συχνότητας.. Από τις τιμές δηλαδή της συστολικής, διαστολικής, διαφορικής, και μέσης αρτηριακής πίεσης καθώς και της καρδιακής συχνότητας υπολογίζονται παράμετροι που προκύπτουν όπως οι τυπικές αποκλίσεις αυτών, δείκτες μεταβλητότητας (time rate, morning surge), δείκτες αρτηριακής σκληρίας (arterial stiffness index), κλπ.

 

Το ABPM analyzer αναπτύχθηκε με τη γλώσσα Visual Basic .ΝΕΤ έκδοση 2005 στη μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της  Α΄ Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”2008: Λογισμικό κληρώσεων μελών ΔΕΠeklogologiologo256

 

Πρόκειται για λογισμικό που αναπτύχθηκε στη μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Α΄Παν/μιακής Καρδιολογικής κλινικής του ΕΚΠΑ για χρήση από τη γραμματεία της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση μελών ΔΕΠ από όλα τα ΑΕΙ της χώρας, με βάση τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενό τους και το σχηματισμό λιστών με τυχαιοποιημένο τρόπο για χρήση στην συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων.


 

2011: Λογισμικό μηχανοργάνωσης τμήματος διδακτορικών διατριβών

 

 

 

didaktorslogofrmabout

 

 

 

Πρόκειται για λογισμικό που αναπτύχθηκε στη μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Α΄Παν/μιακής Καρδιολογικής κλινικής του ΕΚΠΑ για χρήση από τη γραμματεία της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, για τις ανάγκες του τμήματος διδακτορικών διατριβών.