Τηλεϊατρική

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών εργάσθηκα στο εργαστήριο Τηλεϊατρικής που υπάγεται στην έδρα Ιατρικής Φυσικής του Μορφολειτουργικού Τομέα της Ιατρικής σχολής, υπό την εποπτεία του επ. καθηγητή Δ. Σωτηρίου στις παρακάτω δραστηριότητες κατά την περίοδο 1994-1997:

  1. Κατασκευή βάσεως δεδομένων MS-ACCESS για τις ακτινογραφίες που μεταδίδονται στα πλαίσια του προγράμματος Τηλεϊατρικής του Υπουργείου Υγείας μεταξύ του κέντρου Τηλεϊατρικής του Σισμανογλείου Νοσ/μείου Αθηνών και 12 κέντρων Υγείας (Μύρινας Λήμνου, Παροικίας Πάρου, Σκοπέλου, Φηρών Θήρας, Σουφλίου, Δικαίων, Εχίνου, Αμυνταίου, Τσοτυλίου, Θεσπρωτικού, Φιλιατών, Γυθείου) με σκοπό την φιλική προς το χρήστη και εύκολη παρουσίαση των περιστατικών για την αντιμετώπιση των οποίων έχει ζητηθεί βοήθεια Τηλεϊατρικής.
  2. Εκπαίδευση ιατρών Γενικής Ιατρικής ως προς τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου.
  3. Επιμέλεια εργαστηριακών ασκήσεων για τους 2ετείς φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος της Τηλεϊατρικής – Συγγραφή εγχειριδίου εισαγωγικής άσκησης για βάσεις δεδομένων, χρήση MS-Access 2.0
  4. Τον Απρίλιο και τον Αύγουστο του έτους 1995, στα πλαίσια του προγράμματος “VSAT Network for Telematics and Healthcare” εγκατέστησα στο Κέντρο Υγείας Μήλου σύστημα τηλεϊατρικής με το οποίο έγιναν αρκετές αποστολές καρδιογραφημάτων, προς το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Παράλληλα ασχολήθηκα με την εκπαίδευση των ιατρών του Κέντρου Υγείας ως προς τη χρήση του συστήματος Τηλεϊατρικής, καθώς και ως προς τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου.
  5. Εκπαίδευση ιατρών του νοσ/μείου Παίδων “Αγ. Σοφία” στη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου στα πλαίσια του προγράμματος “VSAT Network for Telematics and Healthcare
  6. 6.Κατασκευή λογισμικού “Ηλεκτρονικός Άτλας Περιστατικών Τηλεϊατρικής” το οποίο παρουσιάστηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής τον Μάϊο του 1996. Το λογισμικό συνίσταται στην παρουσίαση είτε δυσδιάγνωστων είτε επειγόντων περιστατικών, για τα οποία έχει ζητηθεί βοήθεια τηλεϊατρικής, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Περισσότερα...

Εφαρμογές Πληροφορικής

1995 Ηλεκτρονικός άτλας περιστατικών Τηλεϊατρικής

Πρόκειται για λογισμικό που αποσκοπεί στην παρουσίαση είτε δυσδιάγνωστων είτε επειγόντων περιστατικών, για τα οποία έχει ζητηθεί βοήθεια τηλεϊατρικής, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρουσιάστηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής το Μάιο του 1996.

 

1996 Wordbase

 

Ανάπτυξη της παραθυρικής εφαρμογής με το όνομα "Wordbase" για την εταιρεία Proton Labs

Η εφαρμογή αυτή διαθέτει λειτουργίες "τηλεφωνικού καταλόγου" με το επιπλέον προσόν ότι συνεργάζεται με το MS Word έκδοση 6, ως προς τη λειτουργία "Mail merge" για τη δημιουργία επιστολών με αυτόματη αναγνώριση αρσενικών και θηλυκών ονομάτων ώστε να γίνονται με ορθό τρόπο οι προσφωνήσεις του τύπου "Αγαπητέ κύριε....Αγαπητή κυρία..." στην Ελληνική γλώσσα.

Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί με τη χρήση Visual Basic 6 και εκτελείται σε περιβάλλον Windows 3.1, Windows 3.11 και Windows 95

 

 

2002 Τρισδιάστατα αντικείμενα σχεδιαζόμενα σε πραγματικό χρόνο για απεικόνιση σε ιστοσελίδες.

 

Το 2002 η απεικόνιση τρισδιάστατων αντικειμένων σε ιστοσελίδες σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η περιστροφή τους από το χρήστη ήταν εφικτές μόνο με ορισμένα java applets τα οποία αφενός απαιτούσαν εγκατεστημένο το Java Runtime Environment, το οποίο εκείνη την εποχή διέθετε η μειονότητα των υπολογιστών, αφετέρου και πάλι δεν ήταν συμβατά με όλους τους browsers.

Η υλοποίηση μιας διαδικασίας σχεδιασμού τρισδιάστατου αντικειμένου και μεταφοράς της σε ιστοσελίδα έγινε πιο εύκολα εφικτή μέσω του λογισμικού Macromedia Flash το οποίο ήταν εγκατεστημένο στους περισσότερους υπολογιστές και που περιλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις των Windows.

Η μείζονα τεχνική δυσκολία στο εγχείρημα αυτό είναι το γεγονός ότι η γλώσσα προγραμματισμού του Macromedia Flash 5, δεν περιλαμβάνει εντολές που καθιστούν εφικτό το χειρισμό τρισδιάστατων αντικειμένων.

Σε παλαιότερη προσωπική ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε τα εργαλεία και τον κώδικα με τον οποίο μπορεί κανείς να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο αντικείμενο σε πρόγραμμα όπως το 3D Studio και, με τη χρήση του Macromedia Flash και με το MS Word, να καταλήξει σε ένα flash applet που να σχεδιάζει το αντικείμενο αυτό σε πραγματικό χρόνο.

Παραδείγματα λειτουργίας αυτής της μεθόδου υπάρχουν στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα όπως και εδώ

Περισσότερα...