Δραστηριότητες στην Ομοιοπαθητική

Ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (Ε.Ε.Ο.Ι.Σ.), έχοντας υπηρετήσει για 6 χρόνια τη θέση του Αντιπροέδρου.

 

Συμμετέίχα ενεργά στη διδασκαλία της Ομοιοπαθητικής  (2004-2013) στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (Ε.Ε.Ο.Ι.Σ), το οποίο απευθύνεται σε Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους και Φαρμακοποιούς και είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ομοιοπαθητικής (European Committee for Homeopathy).

 

 

Το Δεκέμβριο του 2008 έλαβα το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής.

 

Το Νοέμβριο του 2012 έλαβα πιστοποιητικό μετεκπαίδευσης στην Ομοιοπαθητική από το πιστοποιημένο πρόγραμμα του University of Central Lancashire, UK

 

Συμμετέχω ενεργά στη διδασκαλία της Ομοιοπαθητικής με τη διοργάνωση workshops μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα σε τακτική βάση στο χώρο του ιατρείου μου. Κάθε workshop περιλαμβάνει ανάλυση ενδιαφερόντων περιστατικών, διδασκαλία θεωρητικών θεμάτων που αφορούν στην Ομοιοπαθητική καθώς και διδασκαλία Repertory.