Ερευνητική Δραστηριότητα

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 

Απρίλιος 1995: Συμμετοχή στο 1st European Medical Students Symposium με εργασία με τίτλο: 'A proposed model for a student communication network on the internet which allows on-line data exchange between Medical Schools – Introducing Hippocrates-'

Μάιος 1996: Συμμετοχή στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής – 2ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής με εργασία με τίτλο: "Ηλεκτρονικός Άτλας Περιστατικών Τηλεϊατρικής"

Μάιος 1998: Συμμετοχή στο 24ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο με ανακοίνωση με τίτλο: "Μετάδοση καρδιογραφήματος από ασθενοφόρο"

Σεπτέμβριος 2006: Συμμετοχή στο World Congress of Cardiology 2006 ESC Congress 2006 με ανακοίνωση με τίτλο: "QRS score improves the diagnostic ability of exercise testing in females."

Σεπτέμβριος 2007: Συμμετοχή στο ESC Congress 2007 με ανακοίνωση με τίτλο: "A new index based on duration of treadmill exercise-testing and QRS score is a strong predictor of adverse cardiac outcome at long-term follow-up"

Σεπτέμβριος 2009: Συμμετοχή στο ESC Congress 2009 με ανακοίνωση με τίτλο: “Feasibility of real-time 3D stress contrast echocardiography and agreement with 2D stress contrast echocardiography

Σεπτέμβριος 2009: Συμμετοχή στο ESC Congress 2009 με ανακοίνωση με τίτλο: “Correlation of ST-segment “Hump Sign” during exercise testing with impaired diastolic function of the left ventricle

Σεπτέμβριος2009: Συμμετοχή στο ESC Congress 2009 με ανακοίνωση με τίτλο: “Nonlinear dynamic analysis of short-term R-R interval time series in patients with Sarcoidosis

Σεπτέμβριος 2009: Συμμετοχή στο ESC Congress 2009 με ανακοίνωση με τίτλο: “Excessive inotropic response during exercise as a marker of regional and systemic arterial stiffness in newly diagnosed essential hypertension

Σεπτέμβριος 2009: Συμμετοχή στο ESC Congress 2009 με ανακοίνωση με τίτλο: “Excessive inotropic response during exercise as a marker of cardiovascular stiffening in newly diagnosed essential hypertension

 

 

Δημοσιεύσεις

Κλικ εδώ για να δείτε τις ακόλουθες δημοσιεύσεις στο medline

 

  • Giovas P, Papadoyannis D, Thomakos D, Papazachos G, Rallidis M, Soulis D, Stamatopoulos C, Mavrogeni S, Katsilambros N.: Transmission of electrocardiograms from a moving ambulance. J Telemed Telecare. 1998;4 Suppl 1:5-7.

 

  • Michaelides AP, Fourlas CA, Chatzistamatiou EI, Andrikopoulos GK, Soulis D, Psomadaki ZD, Stefanadis CI. QRS score improves diagnostic ability of treadmill exercise testing in women. Coron Artery Dis. 2007 Jun;18(4):313-8.

 

  • Michaelides AP, Fourlas CA, Andrikopoulos GK, Antoniades C, Soulis D, Chatzistamatiou E, Stefanadis CI: Correlation of modification of heart rate recovery with adaptation to myocardial ischemia in a model of sequential exercise testings. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2008 Oct;13(4):364-70.

 

  • Michaelides AP, Liakos CI, Raftopoulos LG, Antoniades C, Vyssoulis G, Andrikopoulos G, Ioakeimides N, Tsioufis C, Soulis D, Stefanadis C. Electrocardiographic criteria for detecting coronary artery disease in hypertensive patients with ST-segment changes during exercise testing. J Electrocardiol. 2009 Sep-Oct;42(5):405-9. Epub 2009 Jan 26.

 

  • Michaelides AP, Andrikopoulos GK, Antoniades C, Soulis D, Tzeis S, Hatzistamatiou E, Tzannos K, Fourlas C, Seferlis C, Stefanadis CI.: Duration of treadmill exercise testing combined with QRS score predicts adverse cardiac outcome at long-term follow-up. Coron Artery Dis. 2009 Aug;20(5):337-42.

 

  • Michaelides A, Tousoulis D, Liakos C, Aggeli K, Antoniades C, Vyssoulis G, Raftopoulos L, Soulis D, Toutouzas K, Stefanadis C.: The significance of right-sided chest leads in exercise testing for the detection of right ventricular dysfunction post myocardial infarction of the inferior wall. Int J Cardiol. 2009 Aug 1. [Epub ahead of print]

 

  • Michaelides AP, Raftopoulos LG, Aggeli C, Liakos C, Antoniades C, Fourlas C, Stamatopoulos E, Ioakeimides N, Soulis D, Stefanadis C.: Correlation of ST-segment "hump sign" during exercise testing with impaired diastolic function of the left ventricle.J Electrocardiol. 2010 Mar-Apr;43(2):167-72. Epub 2009 Oct 7.

 

  • Michaelides AP, Liakos CI, Antoniades C, Tsiachris DL, Soulis D, Dilaveris PE, Tsioufis KP, Stefanadis CI.. ST-Segment Depression in Hyperventilation Indicates a False Positive Exercise Test in Patients with Mitral Valve Prolapse. Cardiol Res Pract. 2010;2010:541781.

 

  • Syrseloudis D, Tsioufis C, Aragiannis D, Soulis D, Stefanadi E, Spanos A, Mihas C, Tousoulis D, Kallikazaros I, Stefanadis C: The dominant role of the systolic component of nondipping status on target-organ damage in never-treated hypertensives. Am J Hypertens. Mar 2011;24(3):292-298.

 

  • Michaelides AP, Massias S, Antoniades C, Tsiachris D, Dilaveris P, Aggelis A, Liakos C, Marinou K, Raftopoulos L, Soulis D, Stefanadis C. Novel methodology for the detection of exercise-induced myocardial wall motion abnormalities by surface electrocardiogram during exercise test. J Electrocardiol. May-Jun 2011;44(3):377-382.

 

 • Michaelides AP, Soulis D, Antoniades C, Antonopoulos AS, Miliou A, Ioakeimidis N, Chatzistamatiou E, Bakogiannis C, Marinou K, Liakos C, Stefanadis C.  Exercise duration as a determinant of vascular function and antioxidant balance in patients with coronary artery disease. Heart. May 2011;97(10):832-837.

 

Διδακτορική Διατριβή

Τίτλος: "H επίδραση της διάρκειας βαδίσματος στην ελαστικότητα των μεγάλων αρτηριών καθώς και στην αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο"

Κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"