Εκπαιδευτικό έργο

Από το 2004 έως το 2013 στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας (Ε.Ε.Ο.Ι.Σ) συμμετέχω ενεργά στην εκπαίδευση Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων και Φαρμακοποιών ως προς την άσκηση Ομοιοπαθητικής.

 

Από το 2009 μέχρι το 2014 συμμετείχα στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Ομοιοπαθητικής "Ομοιοπαθητικοί Διάλογοι" που προσφέρει η Ε.Ε.Ο.Ι.Σ στους μαθητές και στους αποφοίτους της, και το οποίο μέχρι και το 2012 φιλοξενείτο  στο χώρο του ιατρείου μου.

 

Επί του παρόντος διοργανώνω σε μηνιαία βάση ενημερωτικού και μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα συναντήσεις με θέματα που αφορούν την Ομοιοπαθητική στο ιατρείο μου, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν.

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών εργάσθηκα στο εργαστήριο Τηλεϊατρικής που υπάγεται στην έδρα Ιατρικής Φυσικής του Μορφολειτουργικού Τομέα της Ιατρικής σχολής, υπό την εποπτεία του επ. καθηγητή Δ. Σωτηρίου κατά την περίοδο 1994-1997 όπου και ασχολήθηκα με:

 

  • Την εκπαίδευση ιατρών Γενικής Ιατρικής ως προς τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου.
  • Επιμέλεια εργαστηριακών ασκήσεων για τους 2ετείς φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος της Τηλεϊατρικής – Συγγραφή εγχειριδίου εισαγωγικής άσκησης για βάσεις δεδομένων, χρήση MS-Access 2.0
  • Εκπαίδευση των ιατρών του Κέντρου Υγείας Μήλου ως προς τη χρήση συστήματος Τηλεϊατρικής, καθώς και ως προς τη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου.
  • Εκπαίδευση ιατρών του νοσ/μείου Παίδων "Αγ. Σοφία" στη χρήση λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλλου στα πλαίσια του προγράμματος "VSATNetworkforTelematicsandHealthcare"

 

Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Τα ακαδημαικά έτη 1993-1994 και 1994-1995  δίδασκα φωτογραφία στον Φωτογραφικό Τομέα του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του Παν/μίου Αθηνών (ΠΟΦΠΑ)