Άρθρα

Τρέχουσες Δραστηριότητες

Από το Μάιο του 2009 εργάζομαι στο ιδιωτικό μου ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας προσφέροντας υπηρεσίες Ομοιοπαθητικής θεραπείας (όπου ενδείκνυται), Κλινικής Καρδιολογίας, καθώς και υπηρεσίες διαγνωστικού ελέγχου του καρδιαγγειακού συστήματος.

 

Επίσης, εργάζομαι ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Α΄Παν/μιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών. Συμμετέχω σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα της μονάδας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με έμφαση στην ανάπτυξη ιατρικού λογισμικού.

 

Παράλληλα προσφέρω υπηρεσίες πληροφορικής στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής μέσω ανάπτυξης λογισμικού και με πληροφορική υποστήριξη. Παράλληλα όσον αφορά στις Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Μονάδος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, συμμετέχω στις διαλέξεις μαθημάτων που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Συμμετέχω ενεργά στη διδασκαλία της Ομοιοπαθητικής με τη διοργάνωση workshops μετεκπαιδευτικού χαρακτήρα.

 

 

 

Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει την εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, σχετιζόμενη με την επίδραση της άσκησης στη στεφανιαία νόσο καθώς και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. [70/4/9941, Αρ. Πρωτ. 2839/28.07.08]. 2009-2010.

Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση και επεξεργασία ψηφιακών ιατρικών δεδομένων».

 

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών». Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. [Κωδ. 3384]. 2012-2015

Τίτλος Προγράμματος: «i-plaque : Integrated Computational Analysis of Intracoronary Images to Assess the Vulnerable Atherosclerotic Plaques and Vessels»